ROMEO & JULIET

- ROLE

Costume design BA student


- DATE

31.3.2014


- TYPE

art


- URL

http://arts.aalto.fi/en/


Course: Character Outlining I / Karaktäärin Hahmotus I

The course focuses on creating a character on the basis of the text, using different sources and inspiration materials. The students produce designs for characters based on a classic drama text. The focus of designing is in expressing the individual characters´ personalities, inner worlds and expressive styles. The students practice to use different sources as inspiration material for supporting their design ideas.

Kurssi keskittyy roolihahmon luomiseen tekstin pohjalta, käyttäen lähde- ja virikeaineistoa. Opiskelijat tuottavat klassisen näytelmätekstin pohjalta pukusuunnitelmia, joissa kuvallisesti tulkitaan roolihahmojen luonteita ja tyylejä. Suunnittelun tueksi opetellaan hakemaan lähde- ja virikemateriaalia.

Romeo

Montague - Romeo's father

Lady Montague - Romeo's mother

Friar Lawrence - Romeo's confessor

Juliet

Capulet - Juliet's father

Lady Capulet - Juliet's mother

The Nurse - Juliet's nurse