SAIRAALAKLOVNIT

- ROLE

Costume designer


- FOR

Sairaalaklovnit Ry


- DATE

February 2017


- TYPE

work outfits


- URL

https://sairaalaklovnit.fi/


"-- projektin tarkoituksena on nostaa sairaalaklovnien ammatillista statusta esiintymisasuilla, jotka täyttävät esiintymisasun ja työvaatteen asettamat vaatimukset. Suunnittelulla luodaan sairaalaklovneille yhteinen identiteetti, joka samalla tukee jokaisen klovnin persoonallisuutta. Suunnittelun keskiössä ovat leikkimieliset, toimivat ja sairaalan hygieniavaatimukset täyttävät työvaatteet. Tämä projekti tukee vahvasti myös Sairaalaklovnit ry:n fokusta kehittää toimintaansa vastaamaan Eurooppalaisia ECHCO:n (European Federation of Hospital Clown Organization) standardeja."
https://www.aalto.fi/fi/uutiset/nyt-ei-pelleilla

“The aim of this new project is to enhance the professional status of hospital clowns with a costume that fulfils the requirements of both performance wear and workwear. The design process will create a shared identity for all hospital clowns, while also supporting each clown’s individual personality. The focus of the process is on playful, functional workwear that fulfils the hospitals’ hygiene requirements. This project supports the Finnish Hospital Clowns Association’s focus on improvement of their activities in order to meet the standards of the EFHCO (European Federation of Hospital Clown Organizations).”
https://www.aalto.fi/news/no-clowning-about

Tohtori Öö
Photo: Juuso Partti

Tri Hösselström
Photo: Juuso Partti

Tri Hösselström
Photo: Juuso Partti

Zir. Tupajumi
Photo: Juuso Partti

Matkimus Tutkailija
Photo: Juuso Partti

Matkimus Tutkailija
Photo: Juuso Partti

Nuppu Kukkanen
Photo: Juuso Partti